มลายูคู่มือการออกเสียง

[Bahasa Melayu]

สมัครเพื่อ มลายู ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 12.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 562
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.030
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 297
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด