มลายูคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: มลายู [Bahasa Melayu] สมัครเพื่อ มลายู ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 12.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 442
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 846
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 311
มลายู

ภาพถ่ายจาก angela7dreams