มองโกเลีย พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับnoun

ภาษา: มองโกเลีย [mn] กลับไปยังมองโกเลีย

หมวดหมู่: noun ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun