• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.700.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 84
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.316
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 381

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด