มองโกเลียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: มองโกเลีย [Монгол] สมัครเพื่อ มองโกเลีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.700.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 83
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.314
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 361