• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.700.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 85
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.366
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 367
  • มองโกเลีย ภาพถ่ายจาก David Baxendale

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด