มาลายาลัม พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับlanguage

ภาษา: มาลายาลัม [ml] กลับไปยังมาลายาลัม

หมวดหมู่: language ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlanguage