มาลายาลัมคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: มาลายาลัม [മലയാളം] สมัครเพื่อ มาลายาลัม ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 35.700.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 235
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 430
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 35