แมซิโดเนียะ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับTatar Swadesh list

ภาษา: แมซิโดเนียะ [mk] กลับไปยังแมซิโดเนียะ

หมวดหมู่: Tatar Swadesh list ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTatar Swadesh list

2คำที่ติดแท็กโดย"Tatar Swadesh list". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร