• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 4.400.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 28

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด