ลิธัวเนียคู่มือการออกเสียง

[Lietuvių]

สมัครเพื่อ ลิธัวเนีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 4.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 366
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 14.685
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2
  • ลิธัวเนีย ภาพถ่ายจาก Guillaume Speurt
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด