ลอมบาร์ด พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับnoun

ภาษา: ลอมบาร์ด [lmo] กลับไปยังลอมบาร์ด

หมวดหมู่: noun ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun