• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 20
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.184
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 130
  • ลอมบาร์ด ภาพถ่ายจาก Eric Hossinger

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด