ลอมบาร์ดคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ลอมบาร์ด [Lombàrd] สมัครเพื่อ ลอมบาร์ด ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 16
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.028
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 270
ลอมบาร์ด

ภาพถ่ายจาก Simone Ramella