ลิมเบิร์กคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ลิมเบิร์ก [Limburgs] สมัครเพื่อ ลิมเบิร์ก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.600.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 9
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 191
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 460

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก