ลักเซมเบิร์ก คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการTënnenไปยังTechnetium)

ภาษา: ลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch] กลับไปยังลักเซมเบิร์ก

222 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ TënnenTënnen [Belgium, Tintange]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ WarnechWarnech [Belgium, Warnach]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ FätelerFäteler [Belgium, Fauvillers]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ DifferdangeDifferdange [city]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ DudelangeDudelange
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Larissa BestLarissa Best
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AvantiqAvantiq [company name, information technology]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Brigitta BestBrigitta Best [manager, CEO]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Dean SpielmannDean Spielmann
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ LawinLawin [hawk]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ KuerKuer [river]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ KonradKonrad [male names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ GiselbertGiselbert [Giselbert vu Lëtzebuerg, male name]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Aurélien JoachimAurélien Joachim [football player]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ radiumradium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element, bil, zelfstandig naamwoord]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ protaktiniumprotaktinium [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ PraseodymPraseodym [elements, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ PromethiumPromethium [elements, chemistry, periodic table, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ WismutWismut [elements, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ytterbiumytterbium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ yttriumyttrium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zirkoniumzirkonium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zerzer [colors, colours, elements, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ wolframwolfram [metals, first name, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ZäsiumZäsium [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ThalliumThallium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ unbiniliumunbinilium [chemical element, főnév, kémiai elemek, noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ terbiumterbium [elements, chemistry, periodic table, chemical element, főnév, kémiai elemek, noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tellurtellur [elements, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ TechnetiumTechnetium [elements, chemistry, periodic table, chemical element]