ภาษา:

ลักเซมเบิร์ก

[Lëtzebuergesch]

กลับไปยังลักเซมเบิร์ก

390 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง.