ภาษา:

ลักเซมเบิร์ก

[Lëtzebuergesch]

กลับไปยังลักเซมเบิร์ก

78 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง.