ลักเซมเบิร์กคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch] สมัครเพื่อ ลักเซมเบิร์ก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 40
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 369
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 219
ลักเซมเบิร์ก

ภาพถ่ายจาก wolfgang staudt