ละติน พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับverbs in Latin (จากการadaquoไปยังabsolvo)

ภาษา: ละติน [la] กลับไปยังละติน

หมวดหมู่: verbs in Latin ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in Latin