ละตินคู่มือการออกเสียง

[Latina]

สมัครเพื่อ ละติน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: ์N/A
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 893
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 13.654
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 6
  • ละติน ภาพถ่ายจาก Bienes de Interés Cultural
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด