• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: ์N/A
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 847
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 12.936
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 81
  • ละติน ภาพถ่ายจาก Bienes de Interés Cultural

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด