ภาษา:

คีร์กีซ

[Kırgızca / Кыргызча]

กลับไปยังคีร์กีซ

264 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง.