ภาษา: คีร์กีซ [Kırgızca / Кыргызча]

สมัครเพื่อ คีร์กีซ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 34
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 213
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 259
  • คีร์กีซ ภาพถ่ายจาก Neiljs

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด