เคิร์ด พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับverb

ภาษา: เคิร์ด [ku] กลับไปยังเคิร์ด

หมวดหมู่: verb ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb