เคิร์ด พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับspices

ภาษา: เคิร์ด [ku] กลับไปยังเคิร์ด

หมวดหมู่: spices ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงspices