เคิร์ด พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับconsonants

ภาษา: เคิร์ด [ku] กลับไปยังเคิร์ด

หมวดหมู่: consonants ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconsonants

1คำที่ติดแท็กโดย"consonants". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร