• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 30.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 221
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 6.271
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 12.895
  • เคิร์ด

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด