• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 30.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 223
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.071
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 12.889
  • เคิร์ด ภาพถ่ายจาก Public domain

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด