เกาหลี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับnoun

ภาษา: เกาหลี [ko] กลับไปยังเกาหลี

หมวดหมู่: noun ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun