เกาหลี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับfood (จากการ시금치ไปยัง알탕)

ภาษา: เกาหลี [ko] กลับไปยังเกาหลี

หมวดหมู่: food ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood