เกาหลี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับfood (จากการ오이소박이ไปยัง회덮밥)

ภาษา: เกาหลี [ko] กลับไปยังเกาหลี

หมวดหมู่: food ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood