• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 78.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.972
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 37.071
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 103
  • เกาหลี ภาพถ่ายจาก Republic of Korea

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด