เกาหลีคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เกาหลี [한국어] สมัครเพื่อ เกาหลี ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 78.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.772
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 30.853
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 6
เกาหลี

ภาพถ่ายจาก Laszlo-photo

สูงสุดเกาหลีผู้ใช้งาน

macstjo: 10.254 การออกเสียง

vhfmqh: 9.951 การออกเสียง

hmmlala: 2.750 การออกเสียง

fairybel: 2.182 การออกเสียง

ssoonkimi: 1.512 การออกเสียง

หมวดหมู่ใน เกาหลี [ko]

adjective adverb city Common Words cooking term country dialect food football players Germanism Hangul korea korean korean name math name name of place noun number South Korean Music Group south korean singer state symbols time Title of a song Top 200 Korean word frequency list TV program USA verb verbs in Korean world cup 2010 اعداد عدد 数字 자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

ดูทั้งหมดเกาหลีหมวดหมู่