เขมรคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เขมร [Khmer] สมัครเพื่อ เขมร ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 20.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 85
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 86
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 199