เขมรคู่มือการออกเสียง

[Khmer]

สมัครเพื่อ เขมร ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 20.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 90
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 95
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 259
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด