คาซัค พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับHow are you? in Kazakh

ภาษา: คาซัค [kk] กลับไปยังคาซัค

หมวดหมู่: How are you? in Kazakh ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHow are you? in Kazakh

1คำที่ติดแท็กโดย"How are you? in Kazakh". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร