คาซัค พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับfood (จากการалмұртไปยังқант)

ภาษา: คาซัค [kk] กลับไปยังคาซัค

หมวดหมู่: food ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood