• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 169
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.619
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 892
  • คาซัค ภาพถ่ายจาก Altaihunters

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด