คาซัคคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: คาซัค [Қазақша] สมัครเพื่อ คาซัค ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 164
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.580
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.004