คาบาร์เดียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: คาบาร์เดีย [Адыгэбзэ] สมัครเพื่อ คาบาร์เดีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 46
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.198
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.467