ญี่ปุ่นคู่มือการออกเสียง

[日本語]

สมัครเพื่อ ญี่ปุ่น ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 127.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 12.114
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 126.887
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2
  • ญี่ปุ่น
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด