• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 127.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 9.128
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 77.177
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 71
  • ญี่ปุ่น

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด