อิตาลี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับverb

ภาษา: อิตาลี [it] กลับไปยังอิตาลี

หมวดหมู่: verb ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb