อิตาลี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับbiology (จากการbiologiaไปยังlichene)

ภาษา: อิตาลี [it] กลับไปยังอิตาลี

หมวดหมู่: biology ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbiology