อิตาลี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับavverbio

ภาษา: อิตาลี [it] กลับไปยังอิตาลี

หมวดหมู่: avverbio ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงavverbio