อิตาลี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับaggettivo (จากการpenicillatoไปยังfrigio)

ภาษา: อิตาลี [it] กลับไปยังอิตาลี

หมวดหมู่: aggettivo ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo