• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 95.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 11.141
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 97.141
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 8
  • อิตาลี

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด