อิตาลีคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: อิตาลี [Italiano] สมัครเพื่อ อิตาลี ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 95.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 10.609
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 93.777
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 4
อิตาลี

ภาพถ่ายจาก Hans Voorn

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก