• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 95.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 11.277
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 98.725
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2
  • อิตาลี ภาพถ่ายจาก Bert Kaufmann

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด