• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 300
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 16.395
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 7
  • ไอซ์แลนด์ ภาพถ่ายจาก Maryam Laura Moazedi

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด