ไอซ์แลนด์คู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ไอซ์แลนด์ [Íslenska] สมัครเพื่อ ไอซ์แลนด์ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 278
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 14.408
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 389
ไอซ์แลนด์

ภาพถ่ายจาก Jennie R.F.