• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 296
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 16.363
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 7
  • ไอซ์แลนด์

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด