อินโดนีเซียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: อินโดนีเซีย [Bahasa Indonesia] สมัครเพื่อ อินโดนีเซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 200.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 787
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 6.422
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2.418
อินโดนีเซีย

ภาพถ่ายจาก Stef Broder