• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 200.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 828
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 7.021
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 3.451
  • อินโดนีเซีย ภาพถ่ายจาก Public domain

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด