อีโลกาโน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการumaspingไปยังmalem)

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] กลับไปยังอีโลกาโน

606 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังอีโลกาโน [Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ umaspingumasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ maraniaganmaraniagan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lumabbagalumabbaga [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pingpingpingping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nakaitangpakannakaitangpakan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kallidmokallidmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kaslakasla [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bituenbituen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ngatanngatan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kenkankenkan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ imparaburimparabur [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ DiosDios [nagsaway a pintasmo, Iloco song, god, hebreo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kaaspingkaasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ binukbukudambinukbukudam [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aminenaminen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ talugadingtalugading [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agmisuotkaagmisuotka [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ napintaskanapintaska [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bingiembingiem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bibigmobibigmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sakasaka [nagsaway a pintasmo, Iloco song, water-bearer, to blame, cat]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ umisemumisem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dagusdagus [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ marfilmarfil [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ daegendaegen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ buokbuok [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pangulkulotenpangulkuloten [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kidaymokidaymo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bullalayawbullalayaw [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]