อีโลกาโน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการSamsam-itekไปยังuray)

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] กลับไปยังอีโลกาโน

606 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังอีโลกาโน [Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AlaemAlaem [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kutsilyokutsilyo [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ abriemabriem [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ toytoy [noun, verb]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ barukongkobarukongko [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kadkad
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ngarudngarud [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ PusokPusok [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ unayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ urayuray [Pamulinawen, Iloco song]