อีโลกาโน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการagayatไปยังken)

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] กลับไปยังอีโลกาโน

606 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังอีโลกาโน [Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tata [father, Dad]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ unayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ urayuray [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dissodisso
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ adda't ditoyadda't ditoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mabuybuyakmabuybuyak [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ NgemNgem [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ manlaengmanlaeng [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sabalisabali [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ liwliwakliwliwak [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ daytadayta [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sudimsudim [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kenken [is possible, can, male names, Iloco song, Pamulinawen, know]