อีโลกาโนคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] สมัครเพื่อ อีโลกาโน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 10.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 16
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 257
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 606

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก