นุโอสุคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: นุโอสุ [ꆇꉙ] สมัครเพื่อ นุโอสุ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 5
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 111
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 34