นุโอสุคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: นุโอสุ [ꆇꉙ] สมัครเพื่อ นุโอสุ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 5
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 111
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 34

สูงสุดนุโอสุผู้ใช้งาน

JJiLiMitW: 111 การออกเสียง

หมวดหมู่ใน นุโอสุ [ii]

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 3 4 47 5 6 7 8 9 Blessing language books characters Field numerals paper Text characters The Yi Nationality Area to dinner

ดูทั้งหมดนุโอสุหมวดหมู่