ภาษากลางคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ภาษากลาง [Interlingua] สมัครเพื่อ ภาษากลาง ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: ์N/A
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 34
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 4.705
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 27