อาร์มีเนียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: อาร์มีเนีย [Հայերեն] สมัครเพื่อ อาร์มีเนีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 7.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 183
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.447
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 5.564