• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 7.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 195
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.611
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 9.704
  • อาร์มีเนีย ภาพถ่ายจาก Alexander Naumov

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด