ฮังการี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับlanguage

ภาษา: ฮังการี [hu] กลับไปยังฮังการี

หมวดหมู่: language ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlanguage