ฮังการี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับadjective (จากการaไปยังabszolutista)

ภาษา: ฮังการี [hu] กลับไปยังฮังการี

หมวดหมู่: adjective ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective