• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 14.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3.161
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 58.731
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 14
  • ฮังการี ภาพถ่ายจาก Ivanhoe

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด