• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 14.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3.135
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 58.398
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1
  • ฮังการี

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด