จีนเซียงคู่มือการออกเสียง

[湘语]

สมัครเพื่อ จีนเซียง ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 36.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 93
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 525
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 614
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด