จีนเซียงคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: จีนเซียง [湘语] สมัครเพื่อ จีนเซียง ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 36.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 67
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 373
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 694

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก