จีนเซียงคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: จีนเซียง [湘语] สมัครเพื่อ จีนเซียง ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 36.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 67
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 456
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 620

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

สูงสุดจีนเซียงผู้ใช้งาน

yuloucn: 144 การออกเสียง

Marthuss: 113 การออกเสียง

keye: 75 การออกเสียง

AW50: 56 การออกเสียง

clarachu: 24 การออกเสียง

หมวดหมู่ใน จีนเซียง [hsn]

chemistry chimical element China Chinese chinese cities cities of China cities of Mainland China Common Words Difficult characters of Chinese Family name poet qīngshēng radical science Tang Dynasty toneless words 三字詞 中国 中国, 唐朝,诗人,poet 中國城市 中華人民共和國城市 中華民國或中華人民共和國城市 偏旁 元素表 唐朝 常用字 湘方言词汇 湘语 诗人 语言名称 轻声词 部首 难读字 難讀字

ดูทั้งหมดจีนเซียงหมวดหมู่