ซอร์บส์ตอนบนคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ซอร์บส์ตอนบน [Hornjoserbšćina] สมัครเพื่อ ซอร์บส์ตอนบน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 55.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 6
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 573

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ