• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 55.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 6
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 573

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด